دلیل عدم صدور حکم رتبه بندی معلمان بازنشسته چیست؟ روز جدید

وزارت آموزش و پرورش می گوید: سهم صندوق بازنشستگی سال های 1401 و 1402 و نهایتاً 6 ماهه دوم سال 1400 را پرداخت کرده است.

در قانون رتبه بندی معلمان به صراحت آمده است که از 31 شهریور 1400 کلیه معلمان شاغل و بازنشسته مشمول قانون رتبه بندی هستند.

شکایت صندوق بازنشستگی کشوری از رتبه بندی مستمری بگیران به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارکنان آموزش و پرورش.

محمد وحیدی، عضو ناظر مجلس در کمیسیون تدوین آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان می گوید: جلسات متعددی با کمیته آموزش با حضور کمیسیون آموزش مجلس برای نظارت بر وضعیت آموزش و پرورش برگزار شد. حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش و وزیر آموزش و پرورش و صحرا در نهایت اعلام کردند که نامه این وزارتخانه درباره صدور احکام بازنشستگان به صندوق بازنشستگی ارسال شده است.

اگرچه وزارت آموزش و پرورش در سال‌های 1401 و 1402 و نهایتاً در شش ماهه دوم سال 1400 سهم صندوق بازنشستگی را پرداخت کرد، اما صندوق اجلاس علنی کشور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه، این موضوع را گروگان نگه داشت. کارگران (معلمان) و قضاوت بازنشستگان با رتبه بندی را تایید نکردند.

در قانون رتبه بندی معلمان به صراحت آمده است که از 31 شهریور 1400 کلیه معلمان شاغل و بازنشسته مشمول قانون رتبه بندی هستند یعنی حقوق همه کسانی که از این تاریخ بازنشسته شده اند طبق ترتیب رتبه بندی پرداخت شود. اما از سازمان مستمری بگیران نیازی به اجرای حکم مستمری بگیران ندارد طبق سامانه.

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

انفجار آنلاین: جذابیت و جذبه این بازی محبوب
کتاب کار دبستان: راهنمایی شگفت‌انگیز برای دانش‌آموزان
Exploring Realtor Canada: Your Ultimate Guide to Real Estate Excellence
Discover Your Dream Home: House with Acreage for Sale
Discover Your Dream Home: House with Acreage for Sale
شرط بندی بازی انفجار: گیمبلینگ امروزی
تماس با ما